«Gratulerer til deg! Vi har valgt 500 norske forbrukere til å delta i en kort undersøkelse av Coop. Alle deltakere mottar 3 gevinster. Velg mellom gavekort, elektronikk og mye annet.» Slik begynner e-posten som tikka inn til Sandefjords Blad. Ved første augekast kan den sjå ut til å vere fra butikkjeda, men ser du nærmare på den har e-postadressa ingenting med Coop å gjere.

– Dette er ein variant av svindelforsøk som har vore sendt tidlegare. Ofte handlar det om at ein har vunne ein konkurranse ein ikkje har delteke i, seier kommunikasjonsrådgjevar Silje Alisøy i Coop Norge.

2.000 svindelforsøk

Til no i år har det blitt rapportert 2.000 svindelforsøk. E-postane og meldingane blir sendt til ei rekke tilfeldige mottakarar. Både Coop-medlemmar og ikkje-medlemmar vil oppleve å få den.

 re veldig plaga av slikt

re veldig plaga av slikt 

Veldig ofte har e-postane adresser som ikkje har noko med Coop å gjere. E-postar frå kjeda vil alltid ha avsendaradresse «coop.no». Mottar du SMS vil nummeret gjerne vere altfor langt til å vere eit norsk nummer.

– Får du ein slik e-post eller melding bør du slette den med ein gong, seier Alisøy.

Visst du kjem i skade for å trykke på ei lenke i meldinga, for så og oppgi kontonummeret ditt, bør du melde frå til banken med ein gong, før du melder det til politiet, forklarar ho.

Mottar du spam ønsker også Forbrukertilsynet at du melder fra til dei.

 

 

Tre ting som kan tyde på at eposten du får er spam eller forsøk på svindel

■ Avsenders epost-adresse kommer ikke fra firmaet som de hevder er avsender.

■ Eposten eller SMS`en inneholder rettskrivingsfeil. I noen tilfeller er meldingen skrevet på godt norsk, og da er det vanskeligere å se at det er spam. Men ofte inneholder spam-meldingene skrivefeil, merkelige ord og formuleringer som kan tyde på at Google Translate er benyttet.

■ Virker tilbudet for godt til å være sant, er det ofte det. De fleste spammeldinger vi oppdager omhandler gratis gavekort eller at man har vunnet i en konkurranse man aldri har deltatt i.

Kilde: Coop