Camilla (24) vil ikkje jobbe deltid: – Vanskeleg å kome inn på bustadmarknaden

Det er få heiltidsstillingar i helse- og omsorgstenesta i Sunnfjord. Camilla Michelsen vil ikkje takke ja til deltid som nyutdanna, sidan deltidsjobbing gir utslag på låneevne. Det får òg konsekvensar for pensjonen seinare i livet.