Bygde leilegheiter for vanskelegstilte. No vil dei leige ut til andre

I 2016 vart «Kvartett Askvoll» bygd for å huse flyktningar. No står leilegheitene nesten tomme og må leigast ut til andre.