Bustadmarknaden i Førde blir oversvømt av nye prosjekt. Bodil Kidøy Lunde: – Det blir eit rått race

Om alle dei største bustadprosjekta i Førde blir realiserte er det snakk om nær 300 nye leilegheiter i Førde. Det er det ikkje plass til, meiner Leif Arne Aasen.