Budde seg på vekst, men så kom koronakrisa. Selskapet Lone (40) leier vart berga av solide eigarar

Satsingsvillige eigarar gjorde at Aksello kan rette blikket framover.