Bryllaupet til Ane Marte (21) og Lars Inge (27) måtte avlysast, men det hindra dei ikkje i å gifte seg

Ane Marte og Lars Inge hadde ikkje sett føre seg at dei skulle gifte seg på denne måten.