Bruk av mobil i bil: Mange kan ha fått bøter for noko som ikkje er ulovleg

Av

Politiet meiner at det er ulovleg, men domstolen har så langt meint det er lov. No skal Høgsterett ta endeleg avgjerd.