Brot i SAS-meklinga – pilotane vert tatt ut i streik

Rundt 1.500 SAS-piloter går ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen fredag morgen.

Rundt 1.500 SAS-piloter går ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen fredag morgen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Rundt 1.500 SAS-pilotar går ut i streik etter at meklinga med NHO Luftfart braut saman fredag morgon.

DEL

Rundt fem timar på overtid kom meldinga om brotet mellom partane.

– Streiken skaper på kort sikt store problem for de reisande, og den gir store ringverknader i samfunnet. Men krava frå pilotane har vore umoglege for SAS å innfri, seier administrerande direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i ei pressemelding.

– Reell trussel

NHO Luftfart og pilotane, som er samla under paraplyen SAS Pilot Group, mekla fleire timar på overtid hos Riksmeklaren i Oslo.

Kravet frå pilotane er ei lønnsauke på 13 prosent. NHO Luftfart seier pilotane via meklinga blei tilbode lønsauke i tråd med kva man elles er blitt einige om i norsk arbeidsliv, men at pilotane krev auke på et høgare nivå.

– Krava frå pilotforeiningane er kostnadsberekna og inneber ei reell trussel mot lønnsemd og jobbtryggleik i Norge, seier NHO Luftfart.

Beklageleg

Leder Christian Laulund i Norske SAS Flygeres foreining (NSF) seier han er lei seg for at meklinga ikkje førte fram, og for at passasjerane blir råka. At NHO Luftfart meiner lønskrava til pilotane trugar konkurransemoglegheitene for SAS, seier han «ikkje henger saman med røynda».

– Vi kom inn i disse meklingane med et krav om å få tilnærma lik avtale som våre konkurrentar i Norwegian, Ryanair eller EasyJet. Dette handlar om korleis ei pilot kan planlegge sitt liv og sikre føreseielegheit, slik at man kan ha et privatliv som fungerer saman med jobben, seier Laulund til NTB.

Han håper meklinga kan takast opp att så snart som mogleg, slik at trafikken kan fortsette som normalt. Fredag er minst 205 SAS-avgangar innstilt som følge av faren for pilotstreik. Berre frå Oslo Lufthamn er 44 SAS-avgangar innstilt mellom 6 og 12 fredag.

Ved 2-tida natt til fredag blei også de svenske SAS-pilotane tatt ut i streik etter brot i meklinga.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken