Har kjøpt eigedommen til kro-konkurrent i Svelgen

Av

NÆRINGSLIV: – Eigar ville legge ned drifta si og eg har valt å kjøpe denne sentrumseigedommen, fordi den har eit utviklingspotensial.