Arbeidstilsynet likte ikkje alt dei såg hos Jølster brannvern

Dårlege garderobeforhold kan føre til at brannfolka dreg med seg farlege stoff inn i bilar og heimane sine.