Brannstasjonen blir dobbelt så dyr som budsjettert

I fjor vedtok politikarane å sette av 67 millionar kroner til ny brannstasjon i Florø dei kommande tre åra, med ein bøn til administrasjonen om å forsøke å redusere kostnadene. No er saka utgreidd, og prisen dobla.