Brannsjefen: Fleire heime på dagtid kan auke brannfaren

Når «alle» held seg heime aukar faren for brann. Samtidig har brannsjefen få verkemiddel for å sikre at brannfolk ikkje blir sjuke.