Brannbefal: – Vi har vore heldige i natt. Dette kunne blitt eit nytt Lærdal

Ein samla, effektiv og tidleg innsats, samt fuktig vêr, forhindra ein verkeleg storbrann i Florø i natt.