Regjeringa aukar i forslaget sitt til statsbudsjett for 2020 botnfrådraget for pendlarar noko.

Botnfrådraget for pendlarar aukar frå 22.700 til 23.100 kroner, etter det NTB erfarer.

Budsjettforslaget blir lagt fram klokka 10 måndag.

(©NPK)