Kva gjer ein når ein har 32 babyar samla på eitt brett, samtlege fødde i Jølster i 2014? Jo, tek eit bilde av alle dei blide små. Du anar vel kva som skjedde så.