Bodkrig om falleferdig bruk - 600 000 over prisantydning

Planane om hageparsellbruk i Angedalen fengja ikkje, men då bruket vart selt i eitt var det mange interesserte.