Bjørg gruer seg til å møte 70 bilar på veg til jobb, men Ola Dag har ein plan for betre veg langs fjorden

I dag møter Bjørg Horstad ein rektor og ein gardbrukar på vegen når ho køyrer til jobb på sjukehuset. Korleis skal det bli når det vert gruvedrift ved Førdefjorden?