Det blir billegare å reise via mange av flyplassane på Vestlandet, noko Støre-regjeringa nyleg varsla. Dette er like lite sjølvsagt som at ferjeprisen er halvert, og at ferjene for små øysamfunn har blitt gratis.

Maksimal billettpris på ruta Førde-Oslo blir halvert frå 2550 til 1275 kr, på Sogndal-Oslo frå 2181 til 1091 kr, Sogndal-Bergen frå 1712 til 856 kr, Florø-Oslo frå 2666 til 1333 kr, Florø-Bodø frå 2765 til 1383 kr, Sandane-Oslo frå 2584 til 1292 kr og Sandane-Bergen frå 1894 til 947 kr.

Tala skal justerast til 2024-kroner, då dette vil ta til å gjelde frå 1. april neste år, når den nye kontraktsperioden for FOT-rutene startar. Då vil Florø-Oslo altså halde fram som FOT-rute, og ikkje minst: Stord Lufthamn Sørstokken blir tatt inn i ordninga.

Same korleis ein snur og vender på det, så er dette gode nyheiter for folk og næringsliv på Vestlandet generelt, og i Sunnhordland og Sogn og Fjordane spesielt. Og som med halveringa av ferjeprisane og gratisferje for små øysamfunn: Det hadde ikkje skjedd med ei Høgre-/Frp-regjering. Med Solberg-regjeringa vart flytilbodet i distrikta dyrare og dårlegare, med Ap-/Sp-regjeringa blir det billegare og betre.

Dette trass i at Solberg fekk sitje i ei økonomisk normaltid og ause på med oljepengar. Støre-regjeringa må lose landet trygt gjennom ein ekstremsituasjon vi ikkje har vore i sidan 1980-talet. Vi skal få kontroll på prisstiginga. Oljepengebruken må derfor dempast, samtidig som det må brukast store ekstrasummar på forsvar, beredskap, ukrainske flyktningar og folketrygda.

I denne krevjande situasjonen heiter det ikkje «det skulle berre mangle» eller «vel og bra, men». Derimot finst det eit høve til å sjå kven det er som faktisk prioriterer mindre forskjellar og kvardagen til folk i distrikta. Det var dette Arbeidarpartiet og Senterpartiet vann valet på i 2021.

Billegare fly på Vestlandet er berre eitt av mange døme på at vi tar det på alvor.

Les også

Er det verkeleg sant at vi neste år kan fly til Oslo for halve prisen?