Er det mulig å drive et kunstmuseum i Førde?

Kunstdirektør Janne Leithe gikk etter to år. Hun påpekte en innkjøpsordning for kunstsamlingen som ikke var museal profesjonell.

50 år som lokal utøvende kunstner var ikke et egnet kriterium for å bli kjøpt inn til samlingen, uttalte Leithe blant annet ved sin avgang.

Nå forlater kunstdirektør nummer to, Hanne Storm Oftedal, også signalbygget i Førde etter to år. Hun vil hjem til familien sin på østlandet.

Oftedal tok ned foto av Torsheim og Slettemark på kontoret sitt og erklærte en kul framtid for museet. Endelig en utadvendt personlighet som ville filleriste og sjokkere sitt publikum med sin entusiasme og kunnskap om billedkunst. Sånn ble det nok ikke.

Kunstfylket fikk enda en hyggelig og velmenende person plassert anonymt på et kontor i signalbygget i Førde. Den hvite kube fra 60-årene med forutsigbar billedkunst pyntelig på veggene ble videreført, helt frakoblet livsinnholdet til mennesket anno 2020. De som går i gatene med hele livet sitt pakket inn i en liten firkant av plastikk.

Den avtroppende kunstdirektøren har dog noen tanker om hvordan man kan slå hull på veggene i kunstmuseet for dialog med omverden. Hun vil ha inn folkehøgskoler, universitet, høgskoler, norskopplæring, barnefamilier og ungdom. Hvordan det skal kobles opp mot billedkunst kommer ikke fram i intervjuet med Firda.

Uansett er tanken om en bruksendring for signalbygget kanskje et smart grep. Et flerbruksbygg for mange ulike målgrupper med ulike interesser. Å late som man er i Paris med ditto publikum når man skal drifte kunstformidling i Førde er naivt.

Folk flest i Førde og omegn gir blanke i den tause billedkommunikasjonen i kunstmuseet. Folk flest med god utdannelse i en endringsstyrt verden ønsker en spennende og kunnskapsbasert kontekst når de skal lære om og oppleve billedkunst.

Ikke minst gjelder dette opplyste turister. Biografi, anekdoter, digresjoner fra kunstnerliv, det man omtaler som pekere som omslutter det enkelte kunstverk, er avgjørende kompetanse i formidling av billedkunst.

Hva hadde kunsten til Nikolai Astrup vært uten Astruptunet og livet der? Om skattepenger ikke skal fortsette å forvalte et kunstmuseum på tomgang, må i hvert fall styret tenke egnet personlighet når ny direktør eventuelt skal tilsettes. Hjelper lite om personen er såkalt integrert med et hav av taus kunnskap.

Den nye kunstdirektøren, om ikke Oftedals ide om et flerbrukshus skal følges, må bruke mer tid ute i samfunnet enn inne på kontoret. Direktøren må ukentlig plage redaksjonene med ambisjonene og presentasjonene sine.

Skal museet bli en lovpålagt dialoginstitusjon må kreativ og kunnskapsrik billedkunst/installasjoner/skulpturer hyppig presenteres ute på gatenivå.

I bygget må styret ansette en som kan formidle billedkunst. En krysning mellom Gunnar Danbolt og Tommy Sørbø.

En upopulær subjektiv påstand til slutt: Det er et paradoks at undertegnede gjennom 25 år har hatt større markedseffekt på formidling av kunst i media og produksjon av kunst i det offentlige rommet i Sogn og Fjordane, enn et helt kunstmuseum med seks ansatte på offentlig lønn.

En ekte kunstner skal da heller aldri jakte popularitet med kunsten sin. Det blir sjelden god kunst av det. Seks ledere i Firda har da også år tilbake slaktet meg og kunsten min, to fra redaktør Varpe, to fra redaktør Stang og to fra redaktør Årdal. Slik skal kunstens liv være.

Håper tredje forsøk med å skaffe en kraftfull personlighet til jobben som kunstdirektør i Førde lykkes. Om jeg var 20 år yngre, skulle jeg klinka en del på plass. Ingen skulle fått kunstfred. Og ingen skulle forlatt Førde uten å ha blitt noen kunstopplevelser rikere. På godt og vondt.

Museumssjefen sluttar