Bilist redd for at steinras skal treffe E39. Vegvesenet: – Andre stadar som er viktigare å sikre

Bekymringsbrev gjorde at geologar sjekka om eit fjellparti i Vadheimsdalen utgjer er ein risiko for den svært trafikkerte europavegen.