Sjå bilda frå Rett Vest

20. april 2013, kl. 20:14

Om lag 300 deltok på det årlege løpet.