SJÅ BILDA: To fulle salar fekk med seg at doktoren braut teieplikta

19. oktober 2018, kl. 21:51

Stand-up show med doktor og lege Jonas Kinge Bergland i Førdehuset.