Bilbyen blir eldrebyen: Førde får 160 prosent auke i innbyggarar over åtti år

Medan Førde planlegg for vekst og trafikkauke, bygger eldrebølga seg opp som ein brotsjø over fylkessenteret.