Laurdag ettermiddag melde Vegtrafikksentralen vest om at ein bil hadde stoppa inne i Flenjatunnelen på E16.

Som følger av dette vart tunnelen stengt.

Kort tid etter vart også E16 Gundvangatunnelen stengt.

Klokka 17.56 melde Vegtrafikksentralen at bilbergar hadde tatt med køyretøyet ut, og at begge tunnelane difor er opna att for fri ferdsel.