Klokka 15.20 ligg ein bil ligg i grøfta ved Reed i Gloppen, vel 100 meter vest for avkøyrsla opp til Utvikfjellet.

Assistanse er no på plass.

Vegtrafikksentralen Vest har ikkje fått meldingar om hendinga endå.

Det skal vere eit krevjande føre på staden, får Firda opplyst.

Firda kjem tilbake med meir.