Berre middels nøgd med utjamning av nettleige

Regjeringa vil løyve 20 millionar kroner til å redusere nettleiga der ho er dyrast.