Grunna tekniske problem er det berre ei ferje som går mellom Mannheller og Fodnes måndag føremiddag.

Dette gjeld rute B.

Hald deg oppdatert på alle vegmeldingar på vegvesen.no.