Berre barn med to foreldre innan samfunnskritiske oppgåver kan sendast i barnehage og på skule

Sunnfjord kommune vedtok fredag kva som vert hovudregelen for kven som kan sendast i barnehage, skule og SFO. – Det vil likevel vere rom for vurderingar i tilfelle der berre ein av foreldra jobbar innan samfunnskritiske oppgåver, seier Ole John Østenstad.