Ber om meir vegarbeid for å hjelpe anleggsbransjen

No er tida for å setje meir fart på opprustinga av fylkesvegane, meiner Venstre.