Begynte å bygge før han søkte om lov. Det lønte seg ikkje

Askvoll kommune set ned foten. Å starte arbeidet før løyvet er klart blir straffa med bøter. Likevel har det gitt eit nytt løyve i etterkant.