DRØMMEN: Mange hadde lyst på dette renoverte bedehuset i Hundnsesvegen i Tysvær som er blitt hytte.
Mari Staveland/privatmegleren

Bedehuset «alle» ville ha – 10.000 annonsevisningar på fem dagar

Eit kvitmåla tidlegare bedehus i Hervik med ei knallgrøn dør fekk Pc-ane til å gløde då det vart lagt ut for sal nyleg: 10.000 annonsevisningar på fem dagar, det er ikkje kvardagskost.
Publisert