Beate (38) blir konserndirektør i WIS Holding

Skal forvalte selskapa INC-gründer Oddgeir Igland eig.