Båtrutene i Solund og Gulen er sikra i ti år framover

Måndag vart den første transportkontrakten av nye Vestland fylkeskommune tildelt.