Barnehagestyraren: – Alle har gjort alt riktig, og det er godt å vite