Barnehagestreiken blir trappa opp, og talet på tilsette som er ute i streik, blir dobla torsdag.

Frå før er om lag 1.000 barnehagetilsette ute i streik, men frå torsdag blir 1.000 tilsette til tekne ut.

– Dette er ein streik for rettferd, og kampviljen er stor! Barnehagetilsette er på ingen måte blant lønnsvinnarane i Noreg, og no vil PBL nekte oss ein anstendig pensjon i tillegg, seier ei samla arbeidstakarside, ved Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Streiken blir trappa opp her: Bodø, Trondheim, Bømlo, Ålesund, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Oslo, Bærum, Ullensaker, Eidsvoll, Skien og Halden.