Fylkesmannen: Akseptable verknader for kulturmiljøet

Artikkelen er over 3 år gammel

FØRDE: Fylkesmannen stadfestar vedtaket frå Førde bystyre der detaljreguleringsplanen for Toene-Førdsbakken vart godkjend.