Gå til sidens hovedinnhold

Banken auka inntektene med 167 millionar

Artikkelen er over 1 år gammel

Resultatet før skatt for 2019 enda til slutt på 696 millionar for Sparebanken Sogn og Fjordane. Det er rekordhøgt for banken.

Årsrekneskapen for 2019 vart sluppe av banken fredag. Den syner ein inntektsauke på 167 millionar kroner frå 2018.

Rekneskapen syner også 696 millionar i resultat før skatt. Dette omtalar banken som eit rekordhøgt år, noko dei melder skal komme kundane til gode gjennom auka utlånskapasitet, gåver til lokalsamfunna og utbyte til eigarstiftingane til banken.

– For banken er det særleg viktig å understreke vår rolle som bank for næringslivet i Sogn og Fjordane. Gjennom 2019 auka banken utlåna til næringslivet vårt med 500 millionar kroner og det gode resultatet girbanken kraft til å satse vidare her i Sogn og Fjordane, seier Trond Teigene, administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane i pressemeldinga.

For sparebanken sin del var det også ein større utlånsvekst i 2019. Det ser eit teikn på at det er god aktivitet og investeringslyst i næringslivet.

Utlånsveksten i privatmarknaden auka i 2019 med 2,1 milliardar kroner. Av dette kjem 1,4 milliardar i Sogn og Fjordane, ei auke på 6,7 prosent berre i Sogn og Fjordane, melder banken.

Med ein vekst på 6,7 prosent i Sogn og Fjordane har banken nok eitt år styrka sin marknadsposisjon som den leiande banken i kjerneområdet. Nærare ein av to innbyggjarar i Sogn og Fjordane er kunde hos oss. Samstundes har vi 43 prosent av kundemassen på privatmarknaden i resten av landet.

HOVUDLINJER PER 4. KVARTAL 2019

• Netto renteinntekter 938 mill. kr (862 mill. kr)

• Resultat finansielle instrument 147 mill. kr (61 mill. kr)

• Driftskostnader 492 mill. kr (460 mill. kr)

• Tap på utlån 40 mill. kr (16 mill. kr)

• Totalresultat 553 mill. kr (459 mill. kr)

• Eigenkapitalavkastning 11,9 % (10,6 % p.a.)

• Kapitaldekningsprosent 19,8 % (18,4)

(2018-tal i parentes)

Kommentarer til denne saken