Hentar inn kapital: – Vi vil at vestlendingar skal kjøpe seg inn i banken

Sparebank Vest frir til kundar og investorar for å få meir pengar til banken. Målet er å gjere banken meir robust ved å auke aksjeandelen.