– Dette har vi foreslått i Stortinget allereie. Men til no har vi møtt motstand hos regjeringspartia. Derfor er det gledeleg at dei no går inn for å greie ut dette, seier energipolitisk talsperson for SV Lars Haltbrekken til NTB.

På Dagsrevyen måndag bad Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad regjeringa om å greie ut ein toprismodell, der utanlandskablane utgjer eit eige prisområde.

Bør vurdere

Arnstad meiner regjeringa no bør vurdere om dette er praktisk og juridisk mogleg å gjennomføre.

– Spørsmålet er om det er mogleg å ha ei ulik prising på innanlands forbruk og eksport av kraft til utlandet. Det kan til dømes skje ved at vi etablerer eit eige prisområde rundt utanlandskablane, seier ho til NRK.

Også Frp har tidlegare foreslått dette.

– Ikkje umogleg

Jussprofessor og EØS-ekspert Finn Arnesen meiner det vil vere mogleg å opprette ei eiga prissone for utanlandskablar utan å bryte med EØS-reglane.

– Klarer ein først å bestemme seg for modellen, er eg rimeleg sikker på at det er mogleg å få til noko som er innanfor EØS-retten, sa Arnesen til Nationen førre veke.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik (Ap) meiner derimot at dette ikkje er mogleg.

– For å få det til må vi avgrense kraftflyten til utlandet, og det vil vere eit brot på EØS-avtalen, seier Vik til NRK.