Bad om tryggare gangfelt og fekk nei. Men foreldra gir seg ikkje

Bilar susar forbi utan å ense skulebarn og politiet tek ofte fartssyndarar. No ber foreldre på Vassenden at Statens vegvesen vurderer heile saka på nytt.