Avviste kritikk og meinte at Pasientombodet rota. No har Helse Førde beklaga

Helse Førde skulda Pasientombodet for faktafeil og unødvendig konfliktskaping. Men psykiatripasienten ombodet stod opp for, hadde rett i kritikken sin mot helseføretaket.