Avlyser alle gudstenester, maks 50 personar i gravferder og lukka dåp

I heile Sunnfjord prosti er alle gudstenester avlyst til og med 26. mars. Dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferd må løysast på nye måtar.