Aviser tapar millionar, men får ikkje hjelp

Firda og fleire av lokalavisene tapar mange millionar på grunn av koronakrisa, men får ingenting gjennom regjeringa si foreslåtte kompensasjonsordning.