Avgiftshopp har gjort det dyrare å bygge, men kommunedirektøren meiner auken er på sin plass

Byggesaksavgifta har auka betrakteleg sidan kommunesamanslåinga.