Vegtrafikksentralen Vest melder tysdag kveld at 19.30-avgangen frå Lavik på ferjestrekninga Lavik–Oppedal er innstilt.

Årsaka er behov for lading for elferja Ampere.