Aurora (18) og familien flytta 17. mai-toget til fjorden

Kva gjer ein fiskarfamilie når 17. mai toget går ut? Jau, då lagar dei sitt eige tog på fjorden.