Audun, Harald og Hallvard Viken taper 17 millionar på Ting-konkursen

Av

No forhandlar bustyrar med potensielle nye drivarar.