Åtte millionar framleis i det blå

Regjeringa har gitt Fylkesmannen i oppgåve å kompensere Sunnfjord for pengane kommunen tapar på samanslåing. Fylkesmannen har ikkje nok pengar.