Åsmund vil ha ny runde om Førdepakken. Meiner politikarane er redde for å ta debatten

Åsmund Berthelsen (SV) vil ha ei ny runde om Førdepakken i kommunestyret og oppfattar den politiske vegringa som at ein er redd for å ta debatten.