Aslak er seljar for Tine, no pakkar han kvitost. Produserer døgnet rundt

Aslak Johnsen jobbar vanlegvis med å selje kvitost og andre meieriprodukt. No pakkar han ost og bidreg til at meierianlegget på Byrkjelo kan produsere døgnet rundt.